سانتا

ارائه برترین تحلیل‎ها و گزارش‎های اقتصادی
افزایش آگاهی و سود اقتصاد
رصد مهمترین تحولات اخیر اقتصاد ایران
ارائه گزارش‎های اقتصاد ایران به زبان فارسی و انگلیسی

گزارشات جامع از تمامی بخش های مهم اقتصاد ایران و روند تغییر پارامترهای مهم اقتصادی در قالب گزارشات فصلی با عناوین: بخش واقعی اقتصاد ایران(وضعیت نیروی انسانی، حساب های ملی، نفت، صنعت، مسکن، روند قیمت ها و تورم) بخش خارجی اقتصاد ایران(وضعیت بازرگانی خارجی، نوسانات بازار ارز) بخش پولی و مالی اقتصاد ایران(تغییرات متغیرهای پولی و اعتباری، فعالیت بورس اوراق بهادار تهران)

گزارش های کوتاه از مهمترین پارامترها و مسائل اقتصاد ایران: گزارشات تورم ماهانه گزارشات رشد اقتصادی، گزارشات تحولات حوزه انرژی، گزارشات تحولات حوزه حمل و نقل و....

گزارشات کوتاه از مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان به شما مخاطبان عزیز ارائه می نماییم.